Skorzystaj z 8% zniżki na żaluzje aluminiowe z kodem rabatowym "ALUMINIUM"
Promocja ważna od 24.01.2022 do 30.01.2022 

Gwarancja zgodności wymiaru

1. Gwarancja zgodności wymiaru to rozwiązanie mające na celu zadbanie o Twoje dobre samopoczucie podczas dopasowywania naszych produktów na wymiar do swoich okien.

2. Podczas pomiarowania postępuj zgodnie z instrukcją pomiaru, która jest dostępna w formacie PDF przy wyborze każdego produktu. Pamiętaj że wymiary podajemy w milimetrach.

3. Jeśli popełnisz błąd, wymiarując jeden z produktów zamawianych na wymiar, opatrzonych znakiem Gwarancja zgodności wymiaru, poprawimy Twój produkt bez żadnych kosztów.
Możliwość poprawy błędu jest tylko w przypadku gdy roleta jest za szeroka lub zbyt długa, poprawa nie jest możliwa gdy rolet jest za wąska lub zbyt krótka.4. Gwarancji zgodności wymiaru można użyć jeden raz na jedno zamówienie.

5. Jeżeli w zamówieniu jest kilka produktów objętych gwarancją dopasowania, a poprawy wymaga więcej niż jeden z nich, konieczne jest przesłanie wszystkich produktów z błędami do nas jedną paczką.

6. Jeśli błąd został popełniony przez naszą firmę, odbierzemy produkt od Ciebie i poprawimy bez żadnych kosztów.

7. Gwarancja zgodności wymiaru obejmuje jedynie poprawę wymiaru produktu.

8. Gwarancja zgodności wymiaru nie obejmuje wymiany na inny produkt.

9. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od daty zakupu mailem na adres: sklep@familyrollo.pl.

10. Gwarancja zgodności wymiaru nie ma zastosowania w przypadku produktów gotowych czyli nieprodukowanych na wymiar.

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Familyrollo S.A Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.
Koszyk